الگوریتم HITS (Hypertext Induced Topic Search)

Published on 12/28,2016

الگوریتم HITS الگوریتمی ساختاری است و رتبه صفحات را براساس لینک های ورودی و خروجی تعیین می کند.HITS ساختار گراف را دریافت کرده و صفحات را در دو دسته Hub و Authority قرار می دهد. Authority صفحاتی هستند که حاوی الاعات مرتبط با پرس و جو می باشند  Hub صفحاتی هستند که به Authority ها لینک دارند. در این الگوریتم، ابتدا صفحات مرتبط با پرسجوی کاربر جمع اوری می شوند و سپس به صورت تکراری صفحات Hub  و Authority مرتبط با ان ها مشخص شده و برای هر صفحه مقدار Ap و Hp تعیین می شود براساس این دو مقدار، رتبه هر صفحه تعیین می شود.
نقطه ضعف این الگوریتم، زمان اجرای کند ان است که برای هر صفحه باید دو مقدار را محاسبه کند.


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage