مقدمه : با گسترش علم، جهان با حجم عظیمی از داده‌ها رو به رو شده است. در هرلحظه مقدار انبوهی داده توسط تولیدکنندگان فراوانی به جود می‌آیند. این حجم عظیم داده احتیاج به ذخیره سازی و پردازش دارند. ذخیره‌سازی و پردازش چنین حجمی از داده‌ها با روش های معمول و متوالی از نظر زمان و هزینه به صرفه نیست و در نتیجه به روش‌های جدیدی برای این منظور نیاز داریم. در این گزارش ما به توضیح روش‌های مختلفی که برای پردازش انواع داده‌های حجیم به صورت موازی وجود دارد، می‌پردازیم. در این روش‌ها ابتدا داده‌ها به خوشه‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند و سپس به صورت موازی عملیات مورد نظر روی هر خوشه انجام می‌شود. در نهایت نتیجه پردازش‌ها با یکدیگر ترکیب شده و نتیجه پردازش به عنوان خروجی سیستم اعلام می‌شود.

 

 

برای مطالعه ادامه این مقاله مراجعه کنید به...  DOWNLOAD