آنتولوژی

Published on 06/15,2017

در این پست می خواهم درباره تمرین آنتولوژی که برای درس وب معنایی داشتم صحبت کنم
برای این تمرین لازم بود از نرم افزار protege استفاده کنیم نرم افزار protege برای کشیدن آنتولوژی استفاده می شود و ابزارهایی دارد که روابط موجود در آنتولوژی را برای ما میسر میسازد.من برای این تمرین لازم بود یکی از فصول کتاب swebook را خوانده و آنتولوژی آن را بکشم . برای این منظور هر سر فصل را یک زیرکلاس از thing گرفتم و هر زیر فصل را زیر کلاس های آ‌ن گرفتم. پس هر فصل روابط و مفاهیم را در آورره و به عنوان objectproperty  یا dataproperty  روابط را بهم وصل کردم.و کلاس های جدید به وجود امده را به عنوان یک زیر کلاس از یک مفهوم کلی گرفتم. در این تمرین سعی کردم تا روابط مشترک بین فصل ها را پیدا کنم تا بتوانم dataproperty کمتری ایجاد کنم و حجم فایل بالا نرود به عنوان مثال در همه زیر فصل ها مفهومی به عنوان means پیدا کردم که تعریف هر زیر فصل بود.
در زیر لینک مزبوط به این آنتولوژی گذاشته شده است.
https://drive.google.com/open?id=0B5nhdxcxQ6AjbGRhckZobWY1WUE


Comments

Leave a Reply

Add comment
Info

unmoderate_note

Comments are moderated to prevent spam. This may cause a delay before your post appears.

 authimage