پردازش زبان طبیعی(بر پایه کاربرد شناسی) (3)

| | ارسال نظر | بازتاب (0) | بعدي | قبلي

مقصود آن درک هدف متن

معنا رو فهمیده و ارتباطش با حال را میخواهد درک کند

 

در حالیکه الگوی منحنی لغوی مجموعه کلمات است و منحنی معنا مجموعه مفاهیم است، الگوی کاربردشناسی در واقع مجموعه شرح ها است، که هر بخش از متن به وسیله داستان کوتاه یا قسمت های به هم پیوسته  بازنمایی می‌شود، که به سمت سطحی با جزئیات بیشتر از درک متن و پردازش حسی می رود.

 

 

نظرات

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage