سلام به  خوانندگان عزیز

خدا را شاکرم که هم اکنون دانشجوی دکتری رشته آمار هستم و مقاطع قبلی را نیز در دانشگاه فردوسی و دانشکده ریاضی، افتخار شاگردی اساتید بزرگی  همچون مرحوم دکتر ارقامی گرامی را داشته ام. باتوجه به تجربیات خیلی خوبی که در مسیر انجام پروژه های پژوهشی و به کمک علم آمار به دست آورده ام، بسیار خوشحال خواهم شد که بخشی از آن را با شما به اشتراک بگذارم.