سلام و عرض ادب و احترام*
دوستان برای امکان دسترسی و دانلود مطالب "برای مطالعه بیشتر" جزوه بررسی مقایسه ای انواع قراردادهای نفتی ایران،
تشریف بیارید آلبوم نفتی...
امید آنکه درنظر افتد و مفید فائده باشد*