تئوری بازیها

Published on 07/08,2018

تئوری  بازی ها چیست؟

گاهی اهداف افراد در مقابل هم دیگر قرار می گیرد، چرا؟

در مسائل تخصیص یک منبع به بخش های مختلف بعنوان مثال تخصیص اب یک سد به بخش های مختلف نحوه تخصیص منبع چگونه باشد که در همه بخش ها رفاه حداکثر گردد؟


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage