اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره مجازی ایمنی (مرداد 1397):
 

1.   مهسا نوربخش- شیمی

2.   صبا صمدی- علوم باغبانی

3.   عاطفه عرب- علوم و مهندسی آب

4.   فائزه آراسته - علوم باغبانی

5.   ثمانه حاتمی - علوم و صنایع غذایی

6.   شمیم حمیدی املشی- شیمی

7.   شهریار شکری- مکانیک بیوسیستم

8.   حمیده جرگه – علوم و مهندسی آب

9.   مطهره پیرنیا - علوم و صنایع غذایی

10. نجیبه برات زاده- علوم باغبانی

11. ایمان فرزام نژاد - شیمی

 

همراه داشتن کارت دانشجویی جهت شرکت در آزمون الزامی است. 
 

  شماره حساب جهت واریز هزینه دوره (200000 ریال):
 
425299190 بانک تجارت
به نام عواید اختصاصی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 
ارائه فیش واریز هزینه دوره جهت شرکت در آزمون الزامی است.
 

 
 
راهنمای ورود و چگونگی استفاده از محتوای دوره مجازی آموزش ایمنی
فایل راهنما 
 
 
 
 
 

 
 

منابع آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی
(برای افرادی که به سیستم آموزش های الکترونیکی دانشگاه دسترسی ندارند)
ایمنی در برابر الکتریسیته
توصیه نامه آموزشی شماره یک
 توصیه نامه آموزشی شماره دو
توصیه نامه آموزشی شماره سه
توصیه نامه آموزشی شماره چهار