اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی- آبان 1398:

       1.       امیرحسین ابراهیمی

2.      آذر اسمعیل زایی

3.      کاوه افتخارنیا

4.      نگار اکرمی

5.      ابوالفضل امیری

6.      محمدرضا بررودی

7.      سیده ساجده پورموسوی

8.      فائزه توفیقی

9.      یونس جهانتیغی

10.     ناهید جوادی بایگی

11.     علیرضا چاجی

12.    سیدحسین حسینی مرتضوی

13.    زهرا خالقی

14.    احسان خواجویان

15.    سامان رجالی

16.    هومن رضائی نیک

17.    مهدی رنجبر

18.    میترا ریاسی

19.    سینا زاهدی فرد

20.    زهرا زحمت کش گلستانی

21.    حانیه سجادی بلقور

       22.   مریم سرچاهی

23.   مهلا سرفراز

24.   سارا سعیدی گراغانی

25.   مهرداد سعیدیان

26.   سامان سلطانی علاسوند

27.   اکرم سادات شاکری

28.   حمید شریفی

29.   امیررضا شریفیان

30.    مصطفی شمشادی

31.    ندا شهسواری

32.   انیسه صابری تنسوان

33.  سیدوحید صالح

34.   آرش صدیقی

35.  امیرعلی صفدری

36.   محمدرضا عطار

37.  پگاه عطاریان

38.  آرمان قجری

39.   عماد قمری

40.    مهرنوش قناد

41.    ریام الکعبی

42.   میثم کهخایی جوان

43.   الهام گرمرودی نژاد

44.   امیرحسین گروسی

45.   امیر لالیان پور

46.   مهسا محمدی مقدم

47.   نفیسه سادات مدقن

48.   سالار مرادی

49.   فهیمه مرادی حسن آباد

50.    نیلوفر منتظمی

51.    همتا منصوری

52.   ساجده میر

53.  علی میرزائی

54.   محمدرضا نجاری سعادت آبادی

55.  مهدی نصیرپور

56.   احسان اله یاری

57.  ارغوان وجدانی صغیر

58.  پیمان وحیدی

59.   مهرداد وطن دوست

60.    بهنام ولی پور

61.    وداد یحفوفی

62.   اسفندیار یک کلام

63.   زهرا یوسفی


تاییدیه پذیرفته شدگان دو هفته پس از تاریخ آزمون از محل های ذیل قابل دریافت است (*)

دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه 
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه

 

   

تاریخ و محل برگزاری آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی

سه شنبه چهاردهم آبان 1398 - ساعت 12   

دانشکده علوم -  سالن امتحانات