اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی- بهمن 1398:

 

1.        علی زواری- باکتری شناسی

2.       مرتضی غلامعلی پور- میکروبیولوژی

3.       یاسمن زراعت پیشه- علوم دامی

4.       سارا خوش یمن- علوم و مهندسی محیط زیست

5.       سیده وصال هلالی- مهندسی مواد

6.       علی مقدوری- علوم و مهندسی آب

7.       رضا اسحاقی- بهداشت مواد غذایی

8.      بتول رحیمی فرد- باکتری شناسی

9.       سعید صالحی هفشجانی- علوم و مهندسی آب

10.      زینب داستانی- شیمی

11.      ملیحه ریکی- بافت شناسی مقایسه ای

12.     فاطمه مهاجر- بهداشت مواد غذایی

13.    فرزانه شریف- علوم و مهندسی صنایع غذایی

14.    فهیمه پژوهنده- علوم و  مهندسی صنایع غذایی

15.    مهلا دهقانی اشکذری- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری

16.     مارال شریفی- مهندسی شیمی

17.    زهرا صنوبر- شیمی

18.    آرزو هریوندی- علوم و مهندسی آب

19.     آتنا پزشکی گوارشک- علوم و مهندسی آب

20.     سیده فاطمه مدنیان- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

21.     زهرا ثابتی نوقابی- باکتری شناسی

22.    حانیه سلحشور نوفرست- شیمی

23.   سارا میرزایی صفی آباد- زیست شناسی سلولی و مولکولی

24.   مژگان مظلوم فارسی باف- شیمی

25.   هاله قنبری محب سراج- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک


تاییدیه پذیرفته شدگان دو هفته پس از تاریخ آزمون از محل های ذیل قابل دریافت است (*)

دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه 
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه

  

 آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی- بهمن 98

  

همراه داشتن کارت دانشجویی و فیش واریز هزینه دوره، جهت شرکت در آزمون الزامی است.  


  شماره حساب جهت واریز هزینه دوره (200000 ریال):
 
425299190 بانک تجارت
به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه