« قبلي |
انقلاب جدید
نورمحمدی محسن | 04 Mar, 2019, 13:42 | کلی | (168 Reads)
اگر تاملی صورت گیرد در انقلاب جدید مردمی به جز رهبری سایر مدیران بدون استثنا از صدر تا ذیل دیگر جایگاهی نخواهند داشت .
Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=12759

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage