کشاورزی به زبان ساده

چند نکته کاربردی برای افزایش عملکرد گندم و جو

مجتبی حسینیان کامرود | 07 September, 2020 14:34

 

کشاورزان با تجربه راهکارهای پیچیده‌ای ندارند، ولی راهکارهای ساده را درست اجرا می‌کنند.

1. انتخاب بذر گندم مناسب با اقلیم منطقه

انتخاب بذر مناسب اولین قدم برای افزایش عملکرد گندم و جو است. بسیاری از کشاورزان از بذرهای محلی عملکردهای بالایی می‌گیرند که دلیل آن سازگاری آن رقم به شرایط مختلف منطقه مثل گرما، سرما، شوری یا خشکی است. برخی نیز از ارقام اصلاح شده برای شرایط خاص استفاده می‌کنند که بسته به اقلیم منطقه یا محدودیت‌هایی که برای عملکرد وجود دارد، می‌توانید بذر مخصوص شرایط مزرعه خود را انتخاب کنید.

هر نوع بذری که استفاده می‌کنید، مهم این است که بذر شما دارای خلوص فیزیکی باشد. یعنی سعی کنید بذرها را بوجاری کنید تا بذر علف‌های هرز یا بذرهای شکسته و بقایای گیاهی از توده بذر حذف شود و از همه مهم‌تر بذرها تماماً یک اندازه باشند.

هر نوع بذری که استفاده می‌کنید، مهم این است که بذرهای درشت‌تر را برای کاشت انتخاب کنید. با الک کردن یا بوجاری کردن بذرها سعی کنید بذرهای درشت‌تر را جداسازی کرده و این بذرها را برای کاشت آماده کنید. همچنین یکنواختی سایز و اندازه بذرها بسیار اهمیت دارد که با بوجاری و جداسازی بذرهای درشت‌تر برای کاشت امکان‌پذیر خواهد بود. یکنواختی در سایز بذرها، یکنواختی در رشد بوته‌ها را به دنبال خواهد داشت.

 

 

2. تاریخ کاشت گندم

تاریخ کاشت یکی از نکات کلیدی بسیار مهم است که کشاورزان با تجربه و دانش، توجه ویژه‌ای به آن دارند. تاریخ کاشت مناسب در گندم و جو، یک پنجه‌زنی با کیفیت و عالی به دنبال خواهد داشت. تعداد پنجه مناسب توانایی بوته‌ها برای عملکرد را بسیار افزایش می‌دهد. زمانی که بذرها دیرتر از زمان مناسب کاشت شوند، فرصت بوته‌ها برای طی کردن مراحل مختلف رشدی کوتاه‌تر شده و موجب کاهش قطعی عملکرد خواهد شد.

 

 

 

3. عمق مناسب کاشت بذرها

 

بذری که در عمق مناسب کشت نشود قطعاً در مراحل بعد دچار مشکل بوده و عملکرد نهایی آن کاهش خواهد یافت. خاک‌ورزی مناسب و خاک نرم و استفاده از بذرکار مناسب برای کاشت شرایط عمق کاشت مطلوب را فراهم خواهد کرد. اگر بذر در عمق بیشتری کشت شود انرژی زیادی برای خروج از خاک صرف کرده و گیاهچه اولیه و پنجه‌زنی مطلوبی نخواهد داشت. عمق مناسب کاشت گندم 1 تا 2 سانتی‌متر با توجه به شرایط منطقه (شرایط مناسب‌تر دمایی یا  یخبندان) است.

 

4. قوی کردن بذر (تقویت بنیه بذر)

استقرار سریع و مناسب بر روی شاخص‌های مستقیمی که در بالا ذکر شده است تأثیر بسزایی دارد. از این روی استفاده از یکی از تکنیک‌ها این روش بذرمال روی می‌باشد.