سلام

در جلسه قبلي گروه كامپيوتر بحث شد كه احتمالا برخي از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  كه تازه از دوره كارشناسي وارد اين مقطع شده اند با مباني روش تحقيق (اونهم از نوع مهندسي اش) آشنا نباشن و شايد بد نباشه كه يك كارگاه يكي دو ساعته ( يا كمي بيشتر) براي آنها برگزار بشه . متاسفانه باز فرعه به نام من افتاد كه اين كارگاه را ارائه بدم Frown گرچه بقيه دوستان نسبت به من در اولويت قرار داشتند.

اولا خواستم اين خبر را بدم ثانيا در مورد زمانش كه كي باشه (هم ماهش و هم روز هفته اش ) از دانشجويان بخوام كه يا اينجا ويا شفاها ( در كلاس و يا خارج آن) نظراتشون را به من برسونن.

 ضمنا اگر كسي در خصوصسر فصل مطالبش هم نظر خاصي داره ( كه موضوع خاصي حتما گفته بشه) علاقه مندم  كه بشنوم.

تا بعدSmile