سلام

بالاخره كارگاه روش تحقيق برگزار شد. فايل ارائه من را هم مي توانيد از اينجا دانلود كنيد . اگر فايل ارائه جناب آقاي دكتر پوررضا را هم دريافت كردم همينجا قرارش مي دهم.

با توجه به اينكه امسال اولين سالي است كه اين كارگاه برگزار شده قطعا يكسري كن و كاستي هايي داشته كه نظرات شما مي تونه اينكار را براي سال هاي آينده سودمند تر كنه. خوشحال مي شم اگه نظراتتان را تحت همين پست برام بفرستيد .توي نظراتتان سعي كنيد جنبه هاي مثبت و منفي را بيان كنيد بطوري كه بشه براي بهبود از اون نظرات استفاده كرد.

منتظرمSmile