نرم افزار R به صورت رایگان قابل دانلود است و عملیات مختلفی را از قبیل محاسبات ساده و پیشرفته آماری و ریاضی انجام می دهد. امکان نوشتن کد و تابع قابلیت این نرم افزار را بسیار بالا برده است و طرفداران بسیاری در اغلب مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشورهای مختلف پیدا کرده است. هدف اصلی از این وبلاگ، معرفی برخی دستورات و امکانات این نرم افزار و پاسخ به پاره ای از سؤالات علاقه مندان و استفاده کنندگان از R است.
یکی از انگیزه های تشکیل این وبلاگ، کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار R بوده است. این کارگاه در روزهای 18 و 19 آذرماه 88 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت قطب علمی آمار در داده های ترتیبی و فضایی با شرکت حدود 80 نفر تشکیل شد. قرار است کاربرگ های بخش های عملی کارگاه و راه حل آن ها برای استفاده شرکت کنندگان در کارگاه و سایر علاقه مندان در این وبلاگ قرار گیرد.