سیستم آموزش دهنده هوشمند: معلم هوشمند (قسمت دوم)

Published on 05/29,2011

امروزه اینترنت و شبکه جهانی وب، به عنوان یک رسانه عمومی در آموزش غیرهمزمان که مفاهیم و محتوای یادگیری را از راه دور با دستورالعمل های تعریف شده به یادگیرنده تحویل می دهد به کارگرفته می شوند.

اگر چه سیستمهای آموزش دهنده مبتنی بر وب بسیاری از مزایای حضور معلم در کلاس های سنتی را ندارد اما بکارگیری مکانیسمهای مختلف برای حفظ توجه یادگیرنده برای موضوع خاص در زمان آموزش برای هدایت او بر اساس نقاط ضعف و قوتش کمک می کند. یک نکته قابل توجه در سیستمهای هوشمند آموزشی این است که هر زمان که یادگیرنده نیاز به راهنمایی در حوزه خاصی ( یک درس خاص) دارد سیستم همچون معلم خاص آن حوزه، دانش لازم برای پاسخگویی به نیاز یادگیرنده را خواهد داشت.

در طراحی یک سیستم هوشمند آموزش دهنده تلاش می شود رفتار یک معلم شبیه سازی شود، تا بتواند به صورت آنلاین جریان آموزش در درس یادگیرنده را راهنمایی کرده و با استفاده از شیوه های آموزشی مناسب و نظارت بر پیشرفت وی به صورت فردی بر اساس سطح درک او از موضوع به پیش ببرد.

می توان گفت در طراحی این سیستم رویکرد این است که در یک محیط آنلاین، ارائه موثری (آموزشی)به صورت شخصی اتفاق بیافتد که  رکورد تخصص در موضوع خاص توسط معلم و درک از موضوع توسط یادگیرنده  تعریف می شود.

در این سیستمها انتقادات وپیشنهادات آموزشی نیز بصورت هوشمند در سیستم تعریف می شود. زیرا همواره تمامی کاربران سیستم نیاز به راهنمایی دارند.

در اینجا ما سه ماژول جداگانه سازماندهی شده  در یک سیستم آموزش دهنده هوشمند را تعریف می کنیم:

ماژول کارشناس(تخصص): این ماژول نشان دهنده دامنه دانش و تخصص در مورد موضوع است که احتمالاً از تجربه چند ساله در آن حوزه خاص منشاء گرفته است و بازخورد های فردی و تطابق محتوای آموزشی را برای یادگیرنده برمی گرداند، همچنین به صورت ساخت یافته از یک موضوع دقیق نیاز او را ارائه می کند .  رویکردهای مختلفی برای ضبط دانش دامنه و نمایندگی برای تخصص در آن موضوع وجود دارد و انتخاب روش مناسب نیز بستگی به نیاز یادگیرنده دارد.

ماژول دانشجو: این ماژول نشان دهنده درک درستی از یادگیرنده است به این مفهوم که یادگیرنده چه می داند و چه نمی داند؟ این اطلاعات که سطح دانش فعلی یادگیرنده در حال حاضر چه میزان است کمک می کند تا سیستم تشخیص صحیحی از وضعیت وی داشته و دستورالعملهای لازم را با دانش او وفق دهد.

یکی از مسائل در طراحی ماژول دانشجو پیمایش تفاوت بین یادگیرنده و کارشناسان است که مدلها مختلفی برای مدیریت این تفاوت در سطوح مختلف وجود دارد.

ماژول آموزش: این ماژول باید سه ویژگی را در تدریس شخصی به یادگیرنده داشته باشد که عبارتند از؛

الف) ناظری برای انتخاب دانش آموزشی و تعیین توالی موضوع مورد نظر در آموزش .

ب) توانایی پاسخگویی به سوالات یادگیرندگان در مورد اهداف و محتوای آموزشی .

ج) استراتزی مناسب برای تعیین زمانی که یادگیرنده به کمک نیازدارد و ارائه کمک مناسب .

ماژول آموزش اساساً شامل استراتژی های آموزش و دستورالعمل های ضروری است. در حالت ایده آل این ماژول استراتژی سازگاری را  با توجه به نیاز یادگیرنده بدون دخالت معلم انسانی در نظر می گیرد. (ادامه دارد)

منبع: آزمایشگاه wtlab


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage