نگارش و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی جهت چاپ در مجلات ISI با تضمین کیفیت نگارشی

 

ویرایش فنی و متنی مقالات شما توسط  کسانی انجام میشود که خود دارای چندین مقاله در مجلات معتبر بین المللی بوده و با تمام مراحل نگارش و ویرایش، انتخاب مجله، فرستادن مقاله، پاسخگویی به داوران و ویرایش نسخه نهایی تا چاپ نهایی آشنایی کامل دارند.

برای مشاوره در این زمینه ها نیز با ما تماس بگیرید.

زمینه کاری: رشته های علوم پایه و مهندسی، ریاضی، پزشکی، علوم انسانی

علوی:      0938 064 6648