ظاهرا پایگاه مقالات دانشگاه ها دیگه فعال نیست و از بعضی سایتا نمی شه مقاله گرفت. بعضی دوستان زحمت کشیدن و این سایت رو برای مقالات دو پایگاه علمی یاد شده ایجاد کردن. عضو بشید و در هر 72 ساعت، 5 مقاله دریافت کنید
 
http://paperdl.com/