چهارمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فن آوری وب از چهاردهم تا هفدهم بهمن ماه 1391 در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه برگزار گرديد. محور اساسي آموزشهاي دوره شامل چهار موضوع زير تعيين گرديد:
1. وب معنايي
2.پردازش زبان طبيعي
3.معماری موتورهای جستجو
4.آشنایی و راه اندازی Hadoop و HBase

کارگاه ها به صورت حضوری و مجازی برگزار و فایل تصویری کلاس مجازی تهیه و در دسترس کاربران قرار گرفته.

جهت دریافت اسلایدها و ویدوی کارگاه به سایت آزمایشگاه فناوری وب مراجعه نمایید