موضوعات پیشنهادی:

قراردادهای امنیتی در بانک های اطلاعاتی
قابلیت اطمینان در بانک های اطلاعاتی
بازیابی خرابی داده ها در بانک های اطلاعاتی
حمله تعقيب كننده در بانک اطلاعاتی (Tracker Attack)
روش هاي كنترل دسترسي براي سيستم هاي پايگاهي شيگرا
سيستمهاي كنترل دسترسي براي xml
حقوق مالكيت شخصي
كنترل دسترسي و حفظ حريم خصوصي در مورد كاربران سيار
بقاي پايگاه داده ها
امنیت فیزیکی پایگاه اطلاعاتی
قوانین جامعیت در بانک های اطلاعاتی
امنیت بانک های اطلاعاتی mysql
امنیت بانک های اطلاعاتی
امنیت در سرورهای پایگاه داده