روشي جديد در سيستمهاي خبره براي نمايش دانش به نام XMLKR

Published on 12/28,2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

روشي جديد به نام XMLKR براي نمايش دانش در سيستمهاي خبره

نمايش دانش يكي از مهمترين بخشهاي يك سيستم خبره به حساب مي آيد زيرا با توجه به روش ارايه دانش مي توان چهارچوب و پايه يك سيستم خبره را مدلسازي نمود و بعد از آن با استفاده از روش فوق سيستم مورد نظر را با توجه به روش ارايه آن پياده سازي نمود روشهاي متفاوتي از جمله قوانين رويه اي، شبكه هاي معنايي، فريم ها زبان هاي ارايه دانش و ... وجود دارد ولي هركدام مزايا و معايب خود را دارد.  

يك روش نوين شي گرايي به نام XMLKR برپايه زبان XML كه تركيبي از روش شبكه هاي معنايي ارايه دانش و زبان فوق مي باشد


نظرات

Leave a Reply