نجمه نوری

ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی

9063857897 | 27 April, 2013 07:49

عنوان فارسی: ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی
عنوان انگلیسی: Combining expert systems and neural networks and its application in medicine
دانشجو: فولادیان مصطفی 
استاد راهنما: مریم سبزواری 
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مشهد
چکیده فارسی: در یک تعریف کلی می توان گفت سیستم های خبره،برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنندودر واقع این نرم افزار ها،الگوهای منطقی ای را که یک متخصص بر اساس آن ها تصمیم گیری می کند،شناسایی می نمایند و سپس بر اساس آن الگوها،مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند. شبکه عصبی نیز یک سیستم پردازش داده هاست که از تعداد زیادی عناصر پردازشگر ساده و بسیار مرتبط با هم (یعنی همان اعصاب مصنوعی) تشکیل شده است و در ساختار آن از پوسته دماغی مغز الهام گرفته شده است. آنچه در نهایت می توان گفت این است که یکی از مزیت های ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی این است که می توانند در کنار متخصصان انسانی مورد استفاده قرار بگیرند که ماحصل آن تصمیم گیری مبتنی بر تخصص انسانی و دقت ماشینی است.این فناوری از دید تجاری نیز برای توسعه دهندگان آن سود آور است.

عناوین :مقدمه ای برسیستم های خبره 

 1-1 مقدمه

  1-2 سیستم خبره چیست؟

  1-3 تفاوت های سیستم خبره با یک برنامه عادی  

  1-4 مفاهیم عمومی سیستم های خبره

  1-5 ویژگی های یک سیستم خبره

  1-6 توسعه تکنولوژی سیستم های خبره

  1-7 محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره

  1-8 اجزای یک سیستم خبره

  1-9 خلاصه

 فصل دوم : طراحی سیستم های خبره 

  2-1مقدمه 

  2-2 انتخاب مسئله مناسب

  2-2-1 انتخاب الگوی مناسب

  2-2-2 عواید سیستم

  2-2-3 ابزارها

  2-3 مراحل ایجاد یک سیستم خبره

  2-4 خطاها در مراحل ایجاد

  2-5 مهندسی نرم افزار و سیستم های خبره

  2-6 چرخه حیات سیستم خبره

  2-7 یک مدل چرخه حیات تفضیلی 

  2-7-1 طراحی 

  2-7-2 تعریف دانش 

  2-7-3 طراحی دانش

  2-7-4 تصدیق بر دانش

  2-7-5 ارزیابی سیستم 

  2-8 خلاصه 

 فصل3- مبنای شبکه های عصبی 

  3-1 مقدمه

  3-2 مبنای پزشکی شبکه های عصبی

  3-3 اعصاب مصنوعی

  3-4 شبکه های عصبی مصنوعی

  3-4-1 شبکه های عصبی و بازخور

  3-4-2 شبکه های عصبی در یک نگاه 

  3-4-3 شبکه های عصبی شرکت پذیر

  3-5 یادگیری و فراخوانی 

  3-5-1 یادگیری تحت نظارت

  3-6 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی

  3-7 تاریخچه پیشرفت شبکه های عصبی 

  3-7-1 پرسپترون روزنبلات 

  3-7-2 پرسپترون های مینسکی و پیپرت 

 فصل4-ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی

  4-1مقدمه 

  4-2تفاوت های سیستم خبره و شبکه عصبی

  4-2-1 سیستم خبره

  4-2-2: شبکه های عصبی

  4-2-3خصوصیات و تفاوت های سیستم های خبره و شبکه های عصبی

  4-3کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در پزشکی 

  4-3-1 استفاده از سیستم های خبره در علم پزشکی 

  4-3-2 مقالات کاربرد شبکه های عصبی در پزشکی

  4-4 ترکیب سیستم خبره و شبکه عصبی

 نتیجه گیری

  برای مطالعه بیشتر از لینک زیر استفاده نمایید

http://www.ecg-pnum.ir/thesis/index.php?pages=thesis&opt=one&i=145 

 

نظرات

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage