رفع اشكال، آموزش Fuzzy , Anfis

Published on 01/10,2014

براي انجام پروژه هاي متلب - فازي - انفيس سوالي اگر دوستان داشته باشند تا حد امكان سعي ميكنم راهنماييشون كنم Elyas.toyota2007@yahoo.com


نظرات

Leave a Reply