مدل کیفیت داده

ارسال شده توسط | 20 May, 2009
در قسمت قبل، تعریف مختصری از کیفیت داده ارائه شد. حال باید دید چگونه می توان کیفیت داده را ارزیابی و اندازه گیری کرد. در این قسمت مدل کیفیت بعنوان چارچوب ارزیابی کیفیت داده مورد بررسی قرار می گیرد.
 
براساس تعریفی که در استاندارد ISO /IEC – 25012 آمده است مدل کیفیت داده چارچوبي را براي مشخص كردن نياز هاي كيفي و ارزيابي كيفيت داده فراهم مي كند. با در نظر داشتن اين نكته كه چرخه حيات داده معمولا از چرخه حيات نرم افزار طولاني تر است، مدل كيفيت داده براي كاربرد هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
•    تعريف ارزيابي نيازمندي هاي كيفي داده در فرآيند هاي توليد داده، اخذ داده و يكپارچگي آن
•    شناسايي معيار هاي تضمين كيفيت داده براي مهندسي مجدد، ارزيابي و بهبود داده
•    ارزيابي مطابقت داده با قوانين و يا نيازمندي ها.
•    تشخيص خطا و نادرستي داده ناشي از تغييرات اجزاي سيستم از قبيل تغييرات كد برنامه، ارتقاء سخت افزار سيستم، تغيير فرآيند هاي كاري.
 
در این مدل کیفیتی که در استاندارد ISO /IEC – 25012 ارائه شده است، کیفیت داده از دو دیدگاه زیر تعریف می شود:

•    كيفيت ذاتي : كيفيت ذاتي داده، آن بعدي از كيفيت داده است كه به خود داده مربرط است و توانايي برآوردن نيازمنديهاي كيفي را تحت شرايط تعريف شده دارد؛ مانند مقادير دامنه داده، محدوديت، ارتباطات بين مقادير داده و متاداده
 
•    كيفيت وابسته به سيستم : كيفيت وابسته به سيستم، آن بعدي از كيفيت داده است كه در يك سيستم كامپيوتري تحت شرايط تعريف شده حاصل مي شود و وابسته به محيطي است كه داده در آن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نوع كيفيت داده توسط توانايي هاي اجزاي سيستم كامپيوتري مانند سخت افزار (در دسترس قرار دادن داده براي تامین دقت داده)، نرم افزار (نرم افزارهاي پشتيبان گيري براي تأمين قابليت بازيابي داده ) و ساير نرم افزارها  (ابزارهاي انتقال داده براي حفظ ويژگي انتقال پذيري) تضمین می شود. براساس دو دیدگاه تعریف شده برای کیفیت داده، ویژگی های کیفی در سه دسته زیر به 15 ویژگی تقسیم می شوند.
  • ویژگی های کیفی ذاتی داده عبارتند از: دقت ، کامل بودن، سازگاری، معتبر بودن، بروز بودن
  • ويژگي هاي كيفي داده كه وابسته به سيستم هستند عبارتند از: در دسترس بودن، انتقال پذيري، قابليت بازيابی
  • هفت ويژگي کیفی وابسته به هر دو ديدگاه هستند: قابليت دستيابي، قابليت انطباق، محرمانگی، كارايی، دقت، قابليت رديابی و قابليت فهم
 
برای اندازه گیری کیفیت داده لازم است تا برای هریک از از این ویژگی های کیفی معیار اندازه گیری تعریف شود.
 
در قسمت بعد، مطالبی درخصوص معیارهای اندازه گیری ارائه خواهد شد.
 
 
      ادامه دارد .... Wink
 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage