قابل توجه دانشجویان زرنگ:
همان طور که می دانید امتحانات نزدیک است وخیلی ها هنوز در اول ترم به سر می برند (منظورم این است که هنوز درس ها را نخوانده اند).  آیا شما هم جزو این افراد هستید؟
معمولا در این جور مواقع دانشجویان زرنگ کاری که می کنند این است که یک جزوه مرتب از دوستانشان که در طول ترم زحمت کشیده اند می گیرند و تایپ وتکثیر را به شدت مورد لطف خود قرار می دهند و یک شبه کاری می کنند که هر کسی از عهده آن بر نمی آید (به اصطلاح ره صد ساله را یک شبه می روند) .
در نهایت برخی از آنها نمره ای می گیرند که شاید از کسی که حتی جزوه را از او گرفته اند ، بیشتر باشد!!!.
این خود نکته ای دیگر است که بر کرامات شیخ دانشجو می افزاید و ما را بیشتر مبهوت می کند!!
حال سوال من از شما این است که ایا شما نیز از این دسته افراد می باشید؟ اگر آری ،راه موفقیت را چگونه یک شبه طی کرده اید!؟!؟ و راز موفقیت شما چیست؟!؟
در این نظر سنجی کمک کنید