شنبه گذشته اولين كارگاه آموزشي آزمايشگاه آپا دانشگاه فردوسي برگزار شد. سعي مي كنيم از اين به بعد هر ماهي يكي از اين كارگاه ها را از طرف اين آزمايشگاه داشته باشيم. اين كارگاه سه نشست داشت:‌امنيت وب - حملات سر ريز بافر و امنيت شبكه هاي بيسيم. 
فيدبك هاي اوليه كه از اين كارگاه داشتيم مثبت بودند ظاهرا يك كم طولاني شده كه بايد براي كارگاه هاي ديگه حجم مطالب را كم كنيم. منتظر فيد بك هاي انلاين تون توي اين وبلاگ هستم .