كارگاه آموزشي امنيت كه از طرف آزمايشگاه آپا انجام شد منو توي اين فكر برد كه ما مي تونيم كلي كارگاه آموزشي مفيد توي دانشكده برگزار كنيم كه هم براي صنعت وجامعه مفيد باشه و هم براي جامعه علمي شهر و يا استان. هرچي فكر مي كنم مي بينم انگار اين يكي از وظايف اصلي دانشگاه بوده تا به حال مغفول مونده و فقط به آموزش كلاسيك و درسي خودمون بپردازيم.
يك سري عناوين كلي كه به ذهنم رسيده كه مي تونه در مورد آنها كارگاه يا سمينار برگزار بشه و براي گروه ها ي مختلف مناسب باشه:
  • اصول داده كاوي و كاربردهاي آن
  • آشنايي با نرم افزار هاي داده كاوي مانند clemenine , weka, matlab
  • وب معنايي و كاربرد هاي آن
  • آشنايي با نرم افزار هاي وب معنايي مانند jena, gate
  • تست نرم افزار
اين كارگاه ها و سمينار ها كه مي توانند توسط دانش جويان تحصيلات تكميلي مون (و حتي دانشجويان كارشناسي ) كه خيلي ها شون واقعا در اين زمينه ها متخصص هستند اجرا بشه هم  براي جامعه مفيد است وهم باب آشنايي دانشگاه با جامعه را باز مي كنه كه مي تونه خيلي راه گشا باشه.
نكته اي كه در اين زمينه ها بايد توجه كرد جنبه بين رشته اي اين زمينه هاست كه   باعث ميشه اين زمينه ها را بشه بهتر كاربردي كرد.
با ميد اون روز Smile
منتظر نظراتتون هستم