درسنامه ها و مقالات

معماری قالب تبادل قوانین

درسنامه ، مقاله، تحقیق، پروژه | 27 January, 2014 12:57

 RIF توسط مجموعه ای از اسناد توصیف می شود که هر سند، بخشی از اهداف آن را تحت پوشش قرار می دهد. اسناد منتشر شده RIF عبارتند از:

 

 • سند RIF-Primer (مبادی اولیه). این سند یک مقدمه غیر رسمی از RIF می باشد، که مثال هایی از قوانین ساده، در رابطه با داده های فیلم را توسعه داده است.
 • سند RIF-BLD (گویش منطقی پایه). این گویش یکی از دو گویش عمده می‌باشد و گویش مبتنی بر منطق اصلی است. این گویش متناظر با منطق Horn با توسعه های نحوی و معنایی گوناگون می باشد. توسعه های نحوی پایه شامل نحو قاب و گزاره هایی با آرگومان های دارای نام می باشد. توسعه های معنایی شامل انواع داده و گزاره هایی که به صورت خارجی تعریف شده اند می باشد. اگرچه این گویش قابلیت بیان کافی برای بسیاری از کاربرد های قوانین را ندارد، بسیاری از سیستم های قانون موجود را پوشش می دهد و توسعه چنین گویشی نقطه شروعی برای آینده می باشد. انتظار می رود این فعالیت آینده، در چارچوب  توسعه RIF، RIF-FLD اتفاق بیفتد. در این سند، یک قالب تبادل پایه معرفی می شود که به قوانین منطقی (قوانین Horn به همراه تساوی) امکان تبادل می دهد.
 • سند RIF-PRD (گویش قوانین تولید). این گویش، دومین گویش عمده می باشد، که جنبه های اصلی سیستم های قوانین تولید گوناگون را پوشش می دهد. قوانین تولید که در سیستم هایی مانند Jess یا JRules مورد استفاده قرار می گیرند، با استفاده از مکانیزم های محاسباتی ad-hoc، که بر مبنای منطق نیستند، تعRIF می شوند. به همین علت RIF-PRD بخشی از مجموعه گویش های RIF منطقی نیست و جدای از ان قرار می گیرد. اگرچه تلاش های بسیاری انجام شده تا حداکثر به اشتراک گذاری  با گویش های دیگر وجود داشته باشد. این به اشتراک گذاری علت اصلی توسعه RIF-Core می باشد. در این سند، مشخصات گویش قوانین تولید بیان می شود که امکان تبادل را میان قوانین تولید فراهم می کند.
 • سند RIF-Core (گویش هسته). این گویش زیر مجموعه ای از RIF-BLD و RIF_PRD می باشد و بر مبنای RIF-DTBمی باشد، بنابراین تبادل قانون محدودی را میان گویش های منطق و گویش های قوانین تولید فراهم می آورد. RIF-Coreمتناظر با منطق Horn، بدون نماد های تابعی می باشد،(اغلب Datalog نیز نامیده می شود)، که با تعدادی توسعه برای پشتیبانی از ویژگی هایی همچون اشیاء و قاب ها در منطق مرتبه اول، شناسه های منبع سراسری (IRI) برای مفاهیم و نوع داده های شمای XML همراه می شود. 
 • سند RIF-FLD (چارچوب گویش های منطقی). RIF-FLD به نوبه خود یک گویش نیست، بلکه بیشتر یک چارچوب توسعه منطقی عمومی می باشد. RIF-FLD معرفی شد تا حجم تلاش های مورد نیاز برای تعریف و تأیید گویش های منطقی جدید، که از توسعه قابلیت های RIF-BLD به دست می آیند را کاهش دهد. این سند، چارچوبی از روش ها را برای مشخص کردن نحو و معنای گویش های مبتنی بر منطق RIF توصیف می کند.
 • سند RIF-RDF+OWL (سازگاری RDF و OWL). قوانین مبادله شده توسط RIF ممکن است در ترکیب با داده های RDFو شمای RDF یا هستان شناسی های OWL استفاده شده، یا به آن ها وابسته باشند. این سند قابیت همکاری میان RIF و سایر استاندارد های وب معنایی را فراهم می آورد. به عبارتی نحو و معنای ترکیب شده دو زبان RIF-RDF و RIF-OWLرا تعریف می کند.
 • سند RIF-DTB (انواع داده ها و Built-in ها). قوانین اغلب به built-in ها (برای مثال اعمال ریاضی، دستکاری رشته و ...) و انواع داده(به عنوان مثال integer، string، إخخمثشد , …) اشاره دارند. به منظور امکان پذیر کردن تبادل با حفظ معنای چنین قوانینی، ضروری است که اکثر built-in ها و انواع داده هایی که استفاده از آن ها رایج است، شناسایی شده و معنای آن ها به دقت تعریف شود. این هدف با استفاده از سند RIF-DTB تحقق می یابد.
 • سند RIF+XML-Data (ترکیب RIF با داده های XML). قوانین میبایست قابل ترکیب با منابع داده XML باشند. این سند مشخص می کند که چگونه چنین ترکیب هایی انجام می شود.
 • RIF-OWLRL (OWL 2 RL در RIF). OWL2RL زیر مجموعه ای از OWL2 است که توسط یک اصل موضوعیبخشی معانی مبتنی بر RDFِ OWL2، در قالب معانی تعریف شده است. این تعربف می تواند به عنوان پایه ای برای یک پیاده سازی مبتنی بر قانون با بهره گیری از RIF استفاده شود.
 • سند RIF in RDF. اگرچه نحو تبادل استاندارد برای RIF، XML می باشد، این امکان نیز وجود دارد که XML به گراف های RDF نگاشت شود، تا سیستم های RDF بتوانند با سهولت بیشتری مستندات RIF را ذخیره و پردازش کنند. با توجه به اینکه RDF با RIF سازگاری دارد، این نگاشت روشی سازگار برای نوشتن قوانین RIF که مستندات RIF را پردازش می کنند، فراهم می آورد.
 • سند RIF-UCR (موارد کاربرد و نیازمندی ها). یکی از اولین کارها در گروه کاری RIF شناسایی کاربردهایی بود که مجموعه گویش های RIF میبایست مورد توجه قرار دهند. طراحی گویش های RFI تا حد زیادی از نیازمندی های موجود در سند RIF-UCR مشتق شده است.
 • سند RIF-Test (موارد آزمون): این سند در درجه اول مورد توجه افرادی می باشد که RIF را پیاده سازی می کنند. این سند شامل توصیف موارد آزمون-هم مثبت و هم منفی- می باشد، که می توانند به منظور بررسی اینکه آیا یک پیاده سازی خاص از یک گویش RIF با مشخصات، تناقض دارد یا خیر، استفاده شوند. مجموعه ای از کدهای مبدأ برای موارد آزمون گوناگون در این سند موجود است. 

قالب تبادل قوانین دارای معماری پیمانه ای می باشد. وجود معماری پیمانه ای سبب می شود پوشش دادن نیاز های جدید با افزودن پیمانه های جدید به سهولت انجام شود. همانطور که پیش تر نیز گفته شد، دو گویش عمده از مجموعه گویش ها برای پوشش دادن سیستم های مبتنی بر منطق و سیستم های مبتنی بر قوانین تولید، طراحی شده اند. قوانین مبتنی بر منطق به منظور افزودن دانش در حوزه های خاص مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که قوانین تولید به منظور استنباط و تغییر یا افزودن قوانین استفاده می شوند. برای پوشش دادن این دو نوع قانون می توان برای هریک، هسته ای مجزا تعریف کرد و در صورت وجود اشتراک یک هسته مشترکنیز برای آن ها در نظر گرفت.

در شکل 4، معماری قالب تبادل قوانین و روابط میان گویش های آن، نمایش داده شده است. اغلب گویش های RIF از توسعهRIF-Core به همراه DTB بدست می آیند. در واقع انتظار می رود که گویش های حال و آینده RIF، انواع داده ای، توابع built-in و مسند های built-in را که توسط RIF-DTB تعریف شده اند، به اشتراک بگذارند و از آنها پشتیبانی کنند.

  

ساختار RIF

 

 

نظرات

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog