درجه پشتیبانی یک مجموعه عنصر

Published on 07/02,2014

درجه پشتیبانی مجموعه عنصر S ، تعداد تراکنش های داخل D است به گونه ای که شامل S  باشند. به عبارت دیگر، درجه پشتیبانی نسبی مجموعه عنصر S ، نسبت درصد تراکنش های موجود در D  که شامل S  نیز می باشند به کل تراکنش های D  می باشد. به عبارت دیگر درجه پشتیبانی می گوید که یک مجموعه عنصر چند بار یا چند درصد در کل منبع داده تکرار شده است.

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8768

درجه پشتیبانی یک مجموعه عنصر

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage