درجه اطمینان یک قانون همبستگی

Published on 07/02,2014

 

  درجه اطمینان قانون همبستگی R=X->Y، برابر با درجه پشتیبانی تمام عناصری که در کل قانون آمده اند تقسیم بر درجه پشتیبانی بخش مقدم قانون به عبارت دیگر.

 اگر درجه اطمینان یک قانون از مقداریکه اصطلاحا کمترین پشتیبانی (MinConf) نام دارد بیشتر شود، این قانون به عنوان یک قانون قوی شناخته خواهد شد. این مقدار توسط کاربر تعیین می گردد.

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8769

درجه اطمینان یک قانون همبستگی

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage