مراحل فرایند کشف دانش

Published on 07/05,2014

فرآیند کشف دانش از پایگاه داده ها شامل پنج مرحله است که عبارتند از :

انبارش داده ها[1]

انتخاب داده ها

تبدیل داده ها

کاوش در داده ها

تفسیر نتیجه[1]Data Warehousing

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8776

مراحل فرایند کشف دانش

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage