انبارش داده ها به عنوان اولین مرحله از فرایند داده کاوی

Published on 07/05,2014

انبارش داده‌ها: هدف از فرآیند انبارش داده ها، فراهم کردن یک محیط یکپارچه جهت پردازش اطلاعات است. در این فرآیند، اطلاعات مختصر، مفیدو تحلیلی در دوره های زمانی مناسب سازماندهی و ذخیره می‌شود تا بتوان از آن‌ها در فرآیند های تصمیم‌گیری که از ملزومات آن داده کاوی است، استفاده شود. به طور کلی تعریف زیر برای انبار داده ها ارائه می گردد:

انبار داده ها، مجموعه ای است موضوعی[1]، مجتمع[2]، متغیر در زمان[3] و پایدار[4] از داده ها که به منظور پشتیبانی از فرآیند مدیریت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.[1]Subject Oriented

[2]Integrated

[3]Time Variant

[4]Non Volatile

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8777

انبارش داده ها به عنوان اولین مرحله از فرایند داده کاوی

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage