منابع داده ای وب معنایی

Published on 07/08,2014

داده های وب معنایی، همانند تمامی داده های دیگر نیاز به محلی جهت ذخیره شدن دارند. به منظور ذخیره سازی داده های وب معنایی، معمولا از فایل های ASCII استفاده می شود؛ بدین معنا که محتویات این فایل ها را می توان توسط نرم افزار های پردازش متن مانند NotePad باز و مشاهده نمود. داده های وب معنایی توسط یک یا چند آنتولوژی توصیف می شوند. خود آنتولوژی ها نیز در فایل های ASCII ذخیره می شوند. سپس هنگام تعریف و ایجاد فایل اصلی، داده های وب معنایی به این آنتولوژی ها ارجاع داده می شوند

داده های اصلی وب معنایی می توانند به صورت نحو[1] های مختلف مانند RDFa، N3، N-Triple، Turtle ذخیره شوند. برای استخراج این داده ها از زبان SPARQLاستفاده می شود که این زبان قابلیت خواندن اطلاعات با تمامی نحو های فوق را دارد. آن چه که اهمیت دارد این است که مقدار داده های ذخیره شده را مستقل از نحو داده ها می توان توسط زبان SPARQL به صورت سه تایی هایی استخراج نمود. نحوه استفاده از اکثر داده ها در این پایان نامه به همین صورت است.[1]Syntax

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8786

منابع داده ای وب معنایی

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage