SPARQL

Published on 07/08,2014

همانطور که پایگاه داده های امروزی به منظور خواندن اطلاعات، از یک زبان استاندارد پایانی به نام SQL[1] استفاده می کنند، به منظور استخراج داده های وب معنایی نیز می توان از SPARQL[2][16]استفاده نمود. این زبان قادر است داده های مورد نظر را از منبع داده های وب معنایی استخراج کند. یکی از مثال های منبع داده های وب معنایی، DBPedia است[17]. SPARQL را می توان روی منبع داده های مختلف که با نحو های مختلف ذخیره شده اند، اجرا نموده و نتیجه را نیز در قالب های مختلف نمایش داد. SPARQL از روش های انطباق الگوی گراف[3] استفاده می کند.[1]Structural Query Language

[2]SPARQL Protocol and RDF Query Language

[3]Graph Pattern Matching

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8787

SPARQL

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage