دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی

زبان تخصصی در علوم زیستی- جلسه دوازدهم.pdf

Download دانلود (868 KB) | created 01 Jun, 2017

Sound
زبان تخصصی در علوم زیستی- جلسه دوازدهم.pdf

« | بازگشت | »

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها