دکتر محمد مسافری ضیاءالدینی

7184-008- بیوشیمی و تغذیه ورزشی- جلسه هشتم 96-97.pdf

Download دانلود (2 MB) | created 05 Jun, 2018

Sound
7184-008- بیوشیمی و تغذیه ورزشی- جلسه هشتم 96-97.pdf

« | بازگشت | »

درباره من

  • mosaferi
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1386
    کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- 1389
    دکتری فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه تربیت بدنی بوداپست، مجارستان- 1394

پيوندها